Cao schoonmaak 2017 uurloon

Loongroepen, plus , plus , plus. Compleet overzicht van de actuele basis uurlonen in de CAO schoonmaak. Uitgebreide informatie over de voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf, cao-teksten, salarissen, bedrijfstakfondsen en pensioen.

Na een etmaal onderhandelingen, maakten de betrokken partijen vrijdagochtend februari bekend dat er een nieuwe cao schoonmaak 2017 . De nieuwe lonen per juli 20zijn vermeld in deze loontabel van. Wijzigingsvoorstellen CAO Schoonmaak 20- 2018. Wij stellen dan ook voor om alle lonen per januari 20met te verhogen en per januari.

Lees alles over de cao Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf en blijf op de. CAO Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf met nieuws, downloads van CAO-teksten, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en . Werk je voor een Schoonmaak- of Glazenwassersbedrijf? Vind alles over loon, vakantie, werktijden en meer in de cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.

Wist u dat het uurloon van schoonmakers en glazenwassers ver boven het minimumloon ligt? In het document over de nieuwe uurlonen in de schoonmaak staan deze. Het bruto minimum jeugdloon voor tot jarige per januari 20geldt bij. CAO een hoger bruto uurloon is overeengekomen.

Het minimum bruto uurloon zoals dit is vastgelegd in de CAO schoonmaak ligt . Deze verwachte prijsverhoging voor 20is in lijn met de vorige, toen voor. Schoonmaak-cao: loon moet jaar per kalenderjaar omhoog. De CAO Schoonmaak- en glazenwassers-bedrijf regelt de arbeidsvoorwaarden voor onder meer schoonmakers, glazenwassers, gevelreinigers en . Per januari 20wijzigt het wettelijk minimumloon en de bedragen die daarvan zijn afgeleid: voor loongroep en leerlingen. Bruto uurloon genoemd in artikel van de CAO waarover de toeslagen. De schoonmakers krijgen er over drie jaar procent meer loon bij en zien hun eindejaarsuitkering stijgen met procent.

Het bruto minimumloon per januari 20voor werknemers van jaar en. Het uitzendbureau en de uitzendkracht kunnen onderling loonafspraken maken. In de nu afgesloten cao geld een verhoging van het basisloon per juli van.