Drain medisch

U gaat na een ziekenhuisopname weer naar huis, en u heeft een drain. Dit is een afvoerslangetje om wondvocht op te vangen.

U leest in deze folder hoe de drain verzorgd moet worden. Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) Verpleegafdeling . Hier informeren we u over het controleren van de drain, de wond en het verzorgen van de drain.

Een drain is tijdelijk; enkele dagen na de operatie wordt de drain verwijderd. Neemt u dit ingevulde schema mee bij uw bezoek aan de polikliniek. Een drain is een dun plastic slangetje, . Een drain is een soort slangetje dat vocht afvoert.

De arts kan dit slangetje inbrengen op verschillende plekken in uw lichaam. Dit is een dunne slang (drain) die tijdens een operatie in het hoofd geplaatst wordt. De drain zit door de schedel in de hersenkamer (ventrikel).

Drain kan verwijzen naar: Drain een. Drain – één van de drie gates in een veldeffecttransistor .

SpellingCorrect gespeld: ‘drainage’ komt voor in de Woordenlijst . Op de afdeling Radiologie doen radiologen en radiologisch medisch. De afsluiting tussen uw nieren en uw blaas werkt niet goed. Een mogelijke oplossing hiervoor is een nefrostomie drain. Apeldoorn (1996), Woordenboek van medische eponiemen.

Redon-drain: soepele plastic slang die in een operatiegebied . Advies: gebruik daarbij geen drain. Zij spoorden voor een Cochrane review trials op waarin . Na de operatie zijn de drains verwijderd. Achteraf blijkt echter dat een (deel van een) drain is achtergebleven en zorgt voor persisterende pijn . In de folder spina bifida van het VU medisch centrum kunt u ook meer lezen over de . Hieronder vind je betekenissen van het woord drainage. Je kunt ook zelf een definitie van drainage toevoegen.

De te verzorgen rode wond met drain. De verzamelde benodigdheden voor de rode wond met drain.