Eisen gastouder thuis

Als gastouder biedt u kinderopvang aan. Dat mag zowel op uw eigen woonadres als op het woonadres van een van de ouders. Minimale leeftijd jaar en Nederlands als spreektaal.

Juist diploma (lijst met opleidingen) – Eerste Hulp aan kinderen. Nu wilden we haar graag voor uur per week inhuren bij ons thuis. Nu begreep ik echter dat dit niet mocht.

Aan welke eisen moet een gastouder voldoen? Sinds de nieuwe regelgeving vanaf januari 201 is er nogal wat veranderd. De eisen die worden gesteld aan het gastouderbureau en aan de gastouders zijn opgenomen in de Wet . U kunt gastouder worden als u voldoet aan een aantal eisen.

Zo moet u een geschikt diploma hebben en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Elke gastouder dient te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Als de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, is een . Naast de regelingen waaraan elke zzp’er zich moet houden, gelden er voor gastouders nog een aantal andere eisen en regelingen.

De opvanglocatie moet aan de geldende veiligheidseisen voldoen. Ook wanneer de opvang plaatsvindt bij de vraagouder thuis gelden deze voorschriften.

De locatie(s) waar u gastouder bent, moet voldoen aan de eisen. Als u thuis kinderen opvangt, moeten uwhuisgenoten van jaar of ouder ook een VOG .