Ggd vervuilde woning

Soms laten mensen hun huis vervuilen. Dit gebeurt doordat ze in de war zijn, alleen of ziek. Vaak hebben deze mensen geen hulp.

De inspecteur Hygiënisch Woningtoezicht heeft opsporingsbevoegdheid wat betreft stank, vervuiling, brandgevaar en plaagdieren in woningen en op erven. Een vervuild huis melden: Meldpunt Woningvervuiling. Dit artikel kun je hier als pdf-folder openen en . Wat kun je doen als mensen in een heel erg vervuild huis wonen?

De mensen die er wonen, kunnen er zelf last van hebben. Ambtenaren van de afdeling Stadsontwikkeling of Bouw- en woningtoezicht. Voor klachten over vervuiling van (buur-)woningen of woonerven verwijzen wij u . Heeft een cliënt te maken met verwaarlozing, vervuiling, schulden, eenzaamhei sociaal isolement,. Het komt voor dat mensen hun woning vervuilen. Als mensen hun woning laten vervuilen kunnen omwonenden daar veel last van hebben.

Omwonenden kunnen dan een melding doen. Woningen kunnen soms zwaar vervuild zijn of volgestopt worden met spullen. Samen met de GGD is vervolgens naar een oplossing gezocht.

Wanneer een woning zo vol staat met spullen, of vervuild is, dat er overlast ontstaat voor de omgeving of de situatie in de woning gevaarlijk wordt, worden de . Een hygiënisch woonprobleem is een onhygiënische toestand van een gebouw of . Ziet u een woning met een bewoner die zich steeds meer verwaarloost? Neem dan -ook bij twijfel- contact op met het . Kent u mensen die problemen hebben, maar geen hulp hebben of zorg afwijzen? Deze mensen kunnen een risico vormen voor . Twee jaar lang verwaarloosde ze haar huis. Zij hebben toen de GGD ingeschakeld en wij zijn gekomen voor de opruim- en schoonmaakwerkzaamheden. Immers, indien de vervuilde woning in eigendom van een verhuurder is.

Voormalig GGD-inspecteur Henk Plenter had er jaar lang juist lol in om extreem vervuilde woningen binnen te komen – en op te ruimen. Wij zijn een nog jong bedrijf, doch met een jarenlange ervaring in het schoonmaken van zeer sterk vervuilde woningen. Dan moet je denken aan mensen die . Een vervuild huis is vaak een topje van diepliggende problemen, zoals. Soms schakelen we de GGD in voordat het schoonmaakteam in actie komt.

GGD Den Haag schakelt vrijwilligers in voor begeleiding ernstig vervuilde. GGD Rotterdam-Rijnmon dS+V en Roteb over samenwerking in de bestrijding van woningvervuiling. Dankzij deze samenwerking ontstaat .