Hgr rechtspraak

De verwijsindex huwelijksgoederenregister ontsluit alle inschrijvingen in het register die volgens het Besluit Huwelijksgoederenregister 19moeten worden . De rechtbanken sturen veelal geen bevestiging meer retour. Het kan dan ook aan eventuele nieuwe schuldeisers worden tegengeworpen. This page contains a detailed analysis of the backlinks of hgr.

Find out which pages link to the website and find the most important links. Met het oog hierop stelt de Raad een digitale verwijsindex beschikbaar die is te raadplegen via hgr. Op dit moment biedt de Rechtspraak nog geen webservice aan om te koppelen met het HGR. Wel is er een knop om snel naar het HGR te navigeren.

Naar ik heb begrepen, is deze aanbeveling inmiddels overgenomen door alle rechtbanken. Ook kunt u daarin zien of en wanneer er een verzoek tot echtscheiding . Een vervroeging van de ontbinding brengt feitelijk met zich mee dat . Een titel geeft in een paar woorden aan waar een pagina over gaat.