Hh2 thuiszorg opleiding

Sinds januari 20valt de huishoudelijke hulp onder de Wmo. Centraal begrip in de WMO is de zogenaamde . Het is ook mogelijk om HHen HHaan te vragen vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB).

In dit geval ontvangt u een budget waarmee u zelf zorg of hulp . Volgens de wetgeving wordt HHgeïndiceerd als mensen niet volledig de regie over hun huishouden kunnen voeren. Dat wil concreet zeggen: niet alleen is er . Als verpleegkundige of verzorgende kun je bijvoorbeeld gaan werken in een ziekenhuis of bij de thuiszorg.

Huishoudelijke Hulp) HHnaar (goedkopere) HH1. Voor huishoudelijk werk heb je geen medische opleiding nodig. HH1) en huishoudelijke hulp (HH2). Geen specifieke opleiding vereist.

Ik werk in de thuiszorg en kom dus bij veel verschillende mensen thuis. Tegenwoordig is er een verschil tussen HHen HH2. Plus het grote gros van de thuishulp heeft geen opleiding, komt in principe alleen om te . Deze uitgebreidere vorm van huishoudelijke zorg wordt HHgenoemd.

Sinds augustus 19zijn de opleidingen aangepast en vallen ze onder het samenhangend stelsel voor verzorgende en verpleegkundige beroepen.