Huishoudelijke hulp utrecht wmo

Hebt u door uw leeftij een ziekte of beperking ondersteuning, hulp of een hulpmiddel nodig? Bekijk of gemeente Utrecht u kan helpen binnen de Wmo. Hulp en ondersteuning (Wmo)Huishouden.

De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) blijft tot 20bestaan. Hulp en ondersteuning (Wmo)Hulp bij het huishouden. Krijgt u hulp bij het huishouden van de gemeente? Of mag u voor een laag bedrag hulp bij het . Tzorg biedt huishoudelijke hulp in gemeente Utrecht.

U kunt ook contact opnemen met het WMO loket van uw gemeente op telefoonnummer 0302869500. Hebt u door een ziekte of beperking ondersteuning of hulp nodig? Bijvoorbeeld om thuis te blijven wonen of uzelf te verplaatsen? Het college vindt het belangrijk dat als u huishoudelijk hulp hebt er tijd is voor sociaal contact.

Ook vindt het college het belangrijk dat u zelf keuzes kunt maken . Dit is een budget waarvoor u zelf een huishoudelijke hulp (ook wel alfahulp). Naast dit verschil, zijn er ook verschillen in de hoogte van het PGB (Amsterdam, €140; Enschede, €120-€148; Utrecht, €1-). Gemeente Utrecht verhoogt uren huishoudelijke hulp.

Mede naar aanleiding van de CRvB-uitspraak liet Utrecht een . De rechtbank oordeelde dat de norm voor de collectieve voorziening die de gemeente Utrecht hanteert voor huishoudelijke hulp niet in . Het college vindt het belangrijk dat als iemand huishoudelijk hulp heeft,. Wmo hulp en hulpmiddelen verbeteren.