Hulp zoeken bij problemen

Met psychische problemen kunt u online hulp zoeken. U kunt ook terecht bij uw huisarts of bedrijfsarts als u er zelf niet uit komt. De huisarts of bedrijfsarts helpt u .

Behalve concrete psychische problemen liggen ook sluimerende gevoelens van. Twijfel rondom het zoeken van hulp wordt nog eens extra gevoed door het . Je kunt hulp zoeken bij iemand die je goed kent, bijvoorbeeld een goede vriendin. Op deze site vind je allerlei tips en informatie over verschillende problemen.

Want je kunt met nog veel meer psychische problemen of ongemakkelijke . Psychische problemen bespreekt u meestal eerst met de huisarts. Die kan u – als dat nodig is – verwijzen naar gespecialiseerde hulp. Hier kun je anoniem en online terecht voor hulp bij psychische problemen.

Denkt u dat u psychische hulp nodig heeft? Blijf niet alleen met uw problemen zitten. Psychische klachten zijn bijvoorbeeld somberhei angst, slaapproblemen,. Samen met u bekijkt de huisarts welke hulp en welke hulpverlener het beste past in.

Patiëntenorganisaties staan op Thuisarts.

Hulp zoeken bij psychische problemen kan bij GGZ Drenthe, op verwijzing van uw huisarts. Wij zijn gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg. Online Zone waar jongeren ieder probleem anoniem kunnen voorleggen.

Het duurt vaak jaren voordat jongeren hulp zoeken na het ontstaan van een psychische stoornis, blijkt uit onderzoek van Dennis Raven. Het duurt vaak te lang voordat jongeren hulp zoeken na het ontstaan van psychiatrische problemen. Hoe eerder een psychiatrisch probleem . Chathulp Het Luisterend Oog van Humanitas naar Sensoor. Heel wat mensen krijgen vroeg of laat af te rekenen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Maar er zijn maar weinig mensen die werkelijk hulp zoeken voor . Van jongeren tussen en jaar geeft maar liefst een derde aan dat schaamte de grootste drempel is om hulp te zoeken voor hun probleem. Hulp zoeken bij psychische problemen. Die kan u – als dat nodig is – verwijzen naar . Hulp zoeken bij psychiatrische problemen voor kinderen en jeugdigen.