Id college verzuim

Heeft u vragen over het invullen van dit formulier, of wilt u hulp bij het maken van een verzuimmelding, dan kunt u contact met ons opnemen via onze . Met ingang van het nieuwe schooljaar moet je je op een andere manier verzuim melden. Ben je jonger dan en woon je nog thuis?

ID College heeft een professionele zorgverantwoordelijkheid om ongeoorloofd verzuim bij het digitaal verzuimloket van DUO te melden. ROC Leiden is wettelijk verplicht verzuim te melden aan de gemeente waar je woont. Leerplicht kan ook een proces-verbaal opmaken wegens schoolverzuim.

Regels ziek melden en verlof aanvragen – ID Read more about telefoon, ziek, verlof, lessen, meld and rooster. En dus transformeert het VSV Kompas in VSvKompas – het Verzuim- en School. Rapport tweede heronderzoek melding en registratie verzuim en vsv – ROC ID College, afdeling handel pagina van 8.