Leefgebied stinkdier

De stinkdieren of skunks (Mephitidae) vormen een familie uit de orde der roofdieren (Carnivora). De familie omvat twaalf soorten in vier geslachten, die . Als hol gebruikt het stinkdier een verlaten hol.

Soms gebruikt hij een bestaande schuilplaats als een holle boom of een ruimte tussen de rotsen. Als hij zich bedreigd voelt, dan sproeit hij een extreem stinkende stof naar zijn belager. D� website over de das in Brabant – Zoogdieren – Marterachtigen: Stinkdier (Mephitis mephitis).

Leefgebied: Bijna geheel Noord-Amerika.

Echter deze stinkdieren zijn afstammelingen van hun voorouders die honderd jaar geleden al in. Dit ligt er ook aan wat er in zijn leefgebied te vinden is. Wel wordt het stinkdier af en toe als huisdier gehouden, o. Leefgebied Gestreepte stinkdieren leven in het grootste deel van Noord-Amerika waaronder de aaneengesloten Verenigde Staten en het . Leefgebied gestreept stinkdier Helgen, K. The IUCN Red List of Threatened Species 2016. In GaiaZOO worden de stinkdieren en wasberen in een gemengd.

Introductie; Taxonomie; Leefgebied. Bij het gestreepte stinkdier word in twee verschillende klieren een vloeistof aangemaakt.

Een das wordt soms nogal eens verward met een stinkdier, die wel als huisdier gehouden worden. Anders dan misschien verwacht bestaat Stichting het Stinkdier niet om. Het gestreepte stinkdier is een van de bewoners van AquaZoo Friesland. Canada en het noorden van Mexico in bos, . Risicoanalyse stinkdieren in Nederlan AW rapport 1629.

Buiten het natuurlijke leefgebied komen stinkdieren voor in verschillende landen, waaronder . Leefgebied Voedsel Uiterlijk Antwoord van mijn vraag. Het leefgebied van een vrouwtje is 300-400m dat van een mannetje 1200-1500men van een jong dier 200-300m2. De soort leeft vaak alleen in een hol . Het Wereld Natuur Fonds zet zich dan ook in voor de reuzenpanda en zijn leefgebied.

Het stinkdier heeft een opvallende zwart-witte vacht. Behalve jacht speelt vooral de vernietiging van hun leefgebied . Alle delen van de plant ruiken bij beschadeging naar een stinkdier.