Maximale eigen bijdrage thuiszorg

Met de Eigen bijdrage rekenhulp van het CAK kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage Wmo of Wlz berekenen. De vergoeding voor thuiszorg komt voort uit de AWBZ en zit in het basispakket van uw. Dit is een lichtere soort hulp bij het huishouden voor maximaal uur per week.

Voor deze vergoeding geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Deze korting werd tot 20automatisch van uw eigen bijdrage afgetrokken. Uw maximale periodebijdrage wordt vanaf periode van 20dus hoger.

Iedereen die van thuiszorg gebruik maakt, moet een eigen bijdrage betalen.

De hoogte van deze maximale eigen bijdrage is afhankelijk van:. Die eigen bijdrage kan tot maximaal € 2. Dit is de “hoge eigen bijdrage 2017” bij langdurig “zorg met verblijf”. Want u betaalt nooit meer dan uw maximale periodebijdrage. Ook mag uw eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning nooit hoger zijn dan de kostprijs die de . Ook in de thuiszorg kan een eigen bijdrage mogelijk zijn. Er is echter wel een maximum hiervoor vastgesteld door het CAK.

Thuiszorg kan bestaan uit onder andere huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging. Daarnaast geldt er een eigen bijdrage, die onder andere afhankelijk is .

Mensen die zorg krijgen via de Wmo moeten een eigen bijdrage betalen. Het CAK berekent wat iemand maximaal aan eigen bijdrage moet betalen op basis van. Voor zorg die vanuit de basis zorgverzekering wordt gedekt, betaal je soms een eigen bijdrage.

Wat is deze bijdrage precies en wanneer betaal je deze?