Obs prins willem alexander

Prins Willem Alexander stelt zich voor:. Turn on Location History to track places you visit. Schakel ‘Web- en app-activiteit’ in om plaatsen bij te houden die u bezoekt.

Wij​ zijn Basisschool Prins Wilem Alexander. Op de PWA zitten rond de 1kinderen, verdeeld over acht groepen. Leerkrachten en leerlingen kennen elkaar allemaal bij naam. Welkom op de website van de protestants-christelijke basisschool Prins Willem-Alexander – kinderen centraal – ouders als partner.

Prins Willem-Alexander in Sliedrecht: Een bijzondere basis in een wereld van verschil Locatie Prof. Sinds dit schooljaar zijn wij een kanjerschool en daar zijn we ontzettend trots op. Alle leerkrachten zijn opgeleid tot kanjerleerkrachten . Hartelijk welkom op de website van de Prins Willem Alexanderschool. We zijn een Protestants Christelijke basisschool in Barneveld-zuid en een van de zeven . Centraal staat het respect voor elkaars verschillende levensovertuigingen. Obs Prins Willem Alexander, Nieuwerkerk aan den Yssel, Netherlands.

Welkom op de website van de Prins Willem-Alexanderschool in Veldhoven. De Prins Willem-Alexanderschool is een School voor speciaal en voortgezet .