Ontruimen bij brand

Een brand in uw bedrijf heeft enorme gevolgen. Het kan slachtoffers veroorzaken, maar ook financiële schade of zelfs stopzetting . Brand verspreidt zich vliegensvlug.

Weet u hoe u op uw werk het beste kunt vluchten? Dat is vaak een hele andere route dan die u gebruikt bij het binnenkomen . Lees alles over de acht belangrijke knelpunten bij een ontruiming, een. De snelheid waarmee brand zich in sommige gevallen ontwikkelt, wordt onderschat.

Blog van Joop Kaufman en Raphaël Gallis over het onderwerp ontruiming. Je wilt minimaal één compartiment (minuten) van de brand verwijderd zijn. Gedrag van andere mensen in de omgeving is cruciaal bij het al dan niet verlaten van de bedreigde plek. O – voorbereiding van een ontruiming . Een table-top ontruimingsoefening is een simulatie van een ontruiming. Aan de hand van een casus wordt ‘op tafel’ een ontruimingbnagespeeld.

Ontruimingsorganisatie en wijze van ontruimen. Bij een gebouw met verdiepingen kan het zijn dat bij een brand niet de hele verdieping hoeft . Ontruimen moet je jaarlijks oefenen met een ontruimingsoefening.

Deze mensen hebben een BHV cursus gevolgd en weten in geval van brand of andere . Er is een aantal redenen op te noemen om een gebouw te ontruimen. Bijvoorbeeld bran een explosie, wateroverlast, een ongeval met gevaarlijke . Evacueer de ruimten links en rechts van de brand (figuur nr. 3).