Periodieke werkzaamheden betekenis

Het minimale periodieke beleggingsbedrag is het minimum bedrag dat u periodiek moet storten indien u wilt deelnemen in een beleggingsfonds. Hieronder vind je betekenissen van het woord periodiek. Je kunt ook zelf een definitie van periodiek toevoegen.

Als iets zich periodiek voordoet ofwel periodiciteit vertoont, dan wil dat zeggen dat het zich op min of meer regelmatige tijdstippen herhaalt. U zet ons niet alleen dagelijks in om de bureaus af te nemen en de vloeren te reinigen, maar ook om periodieke werkzaamheden uit te voeren. Periodieke winstuitkering afhankelijk van overrente.

Uiteraard is dat niet het geval voor een beloning voor werkzaamheden die niet of nauwelijks een raakvlak.

In deze situatie zijn geen verzekerde rechten van betekenis meer aanwezig waarop artikel . Onder periodiek onderhoud verstaan we: het schoonmaakonderhoud van inventarisonderdelen en vloeren . Deze eisen zijn voor beroepskrachten en vrijwilligers hetzelfde: immers zij verrichten dezelfde werkzaamheden. Het Besluit personeel veiligheidsregio’s, dat per . Het periodiek registratie certificaat is op het moment van het indienen van de. De in artikel tweede li onderdeel c, van de wet bedoelde werkzaamheden,. Bedenk periodieke werkzaamheden die plaatsvinden op een van volgende.

De Arbowet stelt periodieke inspecties van elektrische installaties verplicht.