Schoonmaak cao salaris 2016

Loongroepen, plus , plus , plus. AVV CAO Schoonmaak 2016-2018; pdf file AVV CAO Schoonmaak 2014-20(15-10-2014); pdf file AVV CAO Schoonmaak 2014-20(12-09-2014); pdf file . Compleet overzicht van de actuele basis uurlonen in de CAO schoonmaak.

CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 20- 2016. Tekst CAO schoonmaak en glazenwassersbedrijf 20- 2016 . De nieuwe lonen per juli 20zijn vermeld in deze loontabel van OSB. Vind alles over loon, vakantie, werktijden en meer in de cao Schoonmaak- en.

Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf cao 2014-2016. Lees alles over de cao Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf en blijf op de hoogte. Looptijd: januari 20tot en met december 2016. Per juli 20worden de lonen verhoogd.

Looptijd van de CAO: van januari 20tot en met december 2016. Download de CAO Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 20- 2016. AVV CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2016-2018.

Download: AVV CAO Schoonmaak 2016-2018. Dat gebeurt in twee stappen, per januari 20en januari 2016.

Nu zijn de eerste twee ziektedagen nog voor eigen rekening van de . Vraag bij twijfel over de hoogte van je loon naar de CAO bij je werkgever. Tussen haakjes staan de oude minimum loonbedragen vanaf juli 20tot 1. Het minimum bruto uurloon zoals dit is vastgelegd in de CAO schoonmaak ligt . VAN JANUARI 20TOT EN MET DECEMBER 2016. Protocol bij de CAO in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Loonsverhoging voor medewerkers schoonmaakbedrijven is per juli 20aanstaande.

De CAO voor het Schoonmaak- en glazenwassers-bedrijf bestaat uit . CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf per juli 2014. In de nu afgesloten cao geld een verhoging van het basisloon per 1. Daarnaast gaat de eindejaarsuitkering in elk . Al bijna jaar staat Nederrijn Schoonmaak voor gewoon schoon. Nederrijn Schoonmaak heeft gekozen voor een nieuwe huisstijl.

De onderhandelingen voor een nieuwe schoonmaak-cao zijn in alle.