Senioren langer thuis wonen

De overheid stimuleert dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Als gevolg van alle veranderingen in de zorg, zullen ouderen weer vaker en langer thuis (moeten) blijven wonen en zullen er steeds meer verpleeghuizen en . Zieke ouderen blijven steeds langer thuis wonen omdat zij de eigen bijdrage voor een verpleeghuis te hoog vinden.

Van ouderen wordt immers verwacht dat ze langer zelfstandig thuis blijven wonen sinds de invoeren van de Wet Maatschappelijke . Technologie maakt langer thuis wonen beter mogelijk. ZlimThuis beleefhuis in Doetinchem, bevestigt deze behoefte bij senioren. Ook in 20blijven ouderen langer thuis wonen.

Een steeds groter deel van de senioren bezit een eigen huis met overwaarde. Ouderenhulpmiddelen kopen bij Ouderenthuis. Onze ouderenwinkel is gespecialiseerd in hulpmiddelen voor ouderen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Het gaat niet om langer, waar zoveel over gesproken wordt, het gaat vooral om lekker thuis te kunnen zijn. En met ‘thuis’ wordt dan niet perse een bepaald huis . Maar nog geen van de senioren gaat ook daadwerkelijk informatie zoeken over mogelijkheden om langer thuis te wonen.

De meeste ouderen in Nederland wonen zelfstandig en het merendeel ervaart daarbij ook geen beperkingen.