Shiva en shakti

Shakti en Shiva zijn hét hemelse godenkoppel uit de Tantrische traditie. Ik schilder ze graag in YabYuShakti zit op Shiva’s schoot. Amongst the attributes of the Chakras we meet two important symbols: Shiva and Shakti.

SHIVA symbolises consciousness, the masculine principle. Shiva en Shakti in jezelf ontdekken. Vaak hebben we de neiging om het vinden van geluk buiten ons zelf te plaatsen.

Shiva staat voor een zuiver bewustzijn en Shakti.

Shakti is zijn gemalin met wie hij een eenheid vormt, zij vertegenwoordigt energie en scheppingsdrang. Shakti is in de Indiase mythologie de vertegenwoordigster van de vrouwelijke energie. Zij is een van de Hindoegoden en wordt vereerd als Moedergodin.

Deze levensenergie (Prana) verdeelt zich in twee werkelijkheden, namelijk Shiva (het bewustzijn in totale rust) en Shakti (energie in beweging) . Voor Shakti, voor Shiva, voor Shakti én Shiva! Sacred Yoni healing is een prachtig proces voor zowel de vrouw als de man die zich daar aan . Shiva represents the unmanifest and Shakti the manifest; Shiva the formless and Shakti the formed; Shiva consciousness and Shakti energy, not only in the . Bij de Kundalini- energie heeft men te maken met twee aspecten van werkelijkhei namelijk ‘Shiva en Shakti’. Shiva staat voor het ‘bewustzijn’ .