Sociaal rechercheur bevoegdheden

Een sociaal rechercheur is, mits beschikkend over een juiste Boa-bevoegdhei bevoegd om ook strafrechtelijk onderzoek te doen. De sociale recherche heeft een aantal specifieke bevoegdheden op basis van het Wetboek van Strafrecht (WvS). De laatste jaren hebben de sociaal rechercheurs steeds meer taken en bevoegdheden gekregen.

Denk bijvoorbeeld aan het verrichten van onderzoek, het . Als u fraude pleegt met een uitkering, komt u in aanraking met de Sociale Recherche. Deze instantie is gespecialiseerd in het opsporen van fraudezaken, zoals . Heimelijke waarnemingen door de sociale recherche vormen een ingrijpende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de geobserveerde . Hans is sociaal rechercheur bij de gemeente Utrecht. Door zijn bevoegdheid als buitengewoon opsporingsambtenaar kan hij vaak nét een . Sociale rechercheurs die door gemeenten worden benoem mogen hun bevoegdheden niet altijd volop gebruiken. De ambtenaren van de sociale recherche hebben een opsporingsbevoegdheid.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd. Inzet van de Sociale Recherche kan ook indien er sprake is van recidive en de . Het team Sociale Recherche is gespecialiseerd in het opsporen van fraudezaken, zoals zwartwerken, werken zonder inkomsten te melden, het verzwijgen van .