Thuiszorg aanvragen na operatie

Ik ga na de operatie en overnachting in het ziekenhuis bij iemand anders herstellen. U kunt wel thuiszorg, huishoudelijke hulp of hulpmiddelen aanvragen. En het nu al thuiszorg aanvragen want het zou me niet verbazen als er een wachttijd is.

Gaat u na een operatie aan uw been, heup of knie weer naar huis? Voor 20was het eenvoudig: hulpmiddelen en thuiszorg werden . U krijgt binnen werkdagen na uw aanmelding hulp bij u thuis. Herstel na operatie is vaak een moeilijke periode, waarin u erg afhankelijk.

Heeft u een specifieke zorgvraag of wilt u thuiszorg van Zuster Jansen aanvragen? Hoe regelt u revalidatie na een ziekenhuisopname? Ook kunt u online voorzieningen aanvragen en contact leggen met de juiste instanties. De thuiszorg is bedoeld voor mensen met een (chronische) ziekte,. Dan kun je ondersteuning aanvragen bij de gemeente via het Wmo loket.

Wie thuis hulp nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. U kunt bij uw gemeente terecht voor meer informatie of het aanvragen van. Kom ik na een operatie of opname in het ziekenhuis in aanmerking voor thuiszorg? Nee hoor, aanvragen doe je bij de Thuiszorg, die stellen de .

Omdat ik na de operatie weken helemaal niks mag en kan! Even Thuiszorg bellen en vragen wat de mogelijkheden zijn. WMO-loket) en een aanvraag moeten doen via het CIZ. Ik wist dat ik weken na de operatie ‘zorg’ nodig had omdat ik niet. Persoonlijk Budget (PGB) kon aanvragen waarmee jezelf voor de . Hoe hebben jullie dat gedaan na de operatie?

Mv in veel gemeentes heb je geen recht meer op thuiszorg als je een gezonde partner hebt. Zowel voor de AWBZ thuiszorg als voor de WMO thuiszorg geldt een eigen. Verpleging wordt geïndiceerd als het gaat om wondverzorging na operatie. Ook na een ingrijpende operatie bent u niet altijd direct de oude. Heeft u ondersteuning thuis nodig, bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden of . Thuiszorg is er voor mensen die thuis hulp of begeleiding nodig hebben bij.

Als u meer wilt weten over onze zorgverlening na een ziekenhuisopname, kunt u bellen met één van onze wijverpleegkundigen. Huishoudelijke verzorging is ook geregeld noodzakelijk na een ziekenhuisopname. Deze nazorg moet u zelf aanvragen. Bekijk wat u vergoed krijgt voor thuiszorg WMO maatwerkvoorziening.

Kiest u voor Menzis, dan kiest u voor een scherpe premie en ruime vergoedingen.