Vergoeding huishoudelijke hulp zorgverzekering

De vergoedingen voor Huishoudelijke verzorging verschillen per. U heeft altijd een medische indicatie nodig om deze hulp (mogelijk) te ontvangen. Met hulp aan huis krijgt u support bij de dagelijkse huishoudelijke klusjes.

De Zorgcoach berekent of u een vergoeding krijgt voor hulp aan huis. Daarom zijn er twee manieren waarop je een vergoeding voor thuiszorg kunt krijgen. Als er voornamelijk huishoudelijke hulp nodig is, gaat dat via de Wet . Bekijk wat u vergoed krijgt voor thuiszorg WMO maatwerkvoorziening.

Heeft u hulp nodig om thuis te kunnen blijven wonen of om mee te doen aan de . Niet iedereen heeft met de nieuwe plannen nog recht op huishoudelijke hulp. Hebt u hulp nodig bij het regelen van zorg en voorzieningen bij ziekte, handicap of ouderdom? Hoe regelt u huishoudelijke hulp voor uw moeder als u niet meer zelf kunt bijspringen? Zoals de Zorgverzekeringswet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vergoeding eigen bijdrage via zorgverzekering.

Huishoudelijke hulp is een voorziening volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De eigen bijdragen volgens de Wmo worden niet vergoed.