Vergoeding voor wassen kleding

Weet iemand wat de vergoeding is voor zoiets? Of zit er ook bedrijfskleding bij zoals smerige overall’s? Stel je draait normaliter wassen en nu dan gaat de slijtage van je automaat toch wel een stuk sneller.

De instelling kan aan cliënten een gemiddelde vergoeding per maand . Het rapport beantwoordt de vraag wat realiter de kosten zijn die gemoeid zijn met het wassen van kleding van cliënten die verblijven in een AWBZ-instelling. Het wassen van de kleding betalen clienten zelf. Repareren vergoed mijn werkgever overigens wel en kan ik terug.

Dit geldt ook voor een vergoeding voor het wassen van kleding. Sportkleding en sportschoenen voldoen meestal niet aan de definitie van werkkleding. Vergoedingen voor het wassen van werkkleding zijn onbelast.

Het is de vraag of deze kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De vergoeding van wasmiddel dat nodig is voor het draaien van de was is eenvoudig aftrekbaar. Dit valt gewoon onder de reguliere . Vergoedingen voor en verstrekkingen van werkkleding en vergoedingen voor het wassen van werkkleding zijn onbelast.

Ook mag het personeel de kleding niet thuis wassen, dit is een taak voor de werkgever. Vergoedingen voor en geven van (verstrekking) van werkkleding en vergoedingen voor het wassen of stomen van die werkkleding zijn .

Ook het verzamelen van vuile was, het sorteren van was, wassen, drogen,. De AWBZ vergoedt geen geld voor het wassen van kleding. Holten telkens voor een periode van vier jaar kleding.

Ik vind dan ook dat er een redelijke vergoeding moet komen voor het wassen en aanschaffen van werkkleding. Sommige bedrijven vragen hun personeel om zelf thuis hun werkkleding te wassen. De medewerkers ontvangen daarvoor dan een wasvergoeding. Worden er aan medewerkers vergoedingen gegeven voor de aanschaf van kleding, dan dient deze op gelijke grondslag plaats te vinden voor vrouwen en . Cliënten betalen géén waskosten voor het wassen van onderkleding, bedden goe handdoeken. Wasvergoeding wanneer cliënt alle was zelf regelt.

Werk)kleding en uniformen (vrije vergoedingen en verstrekkingen). Een eenmalige vergoeding voor de aanschaf van kleding, schoeisel en een .