Voorbeeld aftekenlijst toiletten

Wastafel (wassen, tanden poetsen). Deze tekst gaat over het schoonmaken en tussentijds controleren van een toilet. Automatisch Bereken wat het beste op papier past, maanden worden weergegeven.

Het zijn slechts een aantal voorbeelden van de huishoudelijke taken die. In het schoonmaakrooster staan een aantal voorbeeldklusjes die gedaan moeten worden. Als ik in de badkamer alleen maar de toilet en de vloer hoef schoon te . Gebruik de lijst als voorbeeld en maak je eigen checklist die overeenstemt met.

Geef de planten water; Ververs het beddengoed; Maak het toilet schoon en . Afdeling : Maand : Dagelijks en wekelijks onderhoud verricht op deze kamer . Aftekenlijst Hulp bij het Huishouden. Te gebruiken middelen: Chloor verdunning 1:Voor schoonmaken toiletten en. Wijzigingen aanvullen op overeenkomst met datum, ook op aftekenlijst. Voorbeeld ‘Bekwaamheidverklaring voor het uitvoeren van medische handelingen’ . Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig.

De vloeren en wanden van de toiletten zijn ondoordringbaar voor vocht.

Er zijn prachtige voorbeelden dat overdag schoonmaken, dus op het . Bijlage 5: Voorbeeld ‘Overeenkomst gebruik geneesmiddelen’. Houd een aftekenlijst bij wanneer het kind het medicijn heeft gehad. Aftekenlijsten beheersmaatregelen (bijlage 6);. Bijlage Voorbeeld van een aftekenlijst beheersmaatregel. Wel een aftekenlijst voor de schoonmaak!

Dit voorbeeld uit de koker van Nestlé was voor Greenpeace ondermeer aanleiding te waarschuwen om geen . Bizarre ontslagzaak: Demente vrouw hele nacht op het toilet. Op de camerabeelden en de aftekenlijst van zijn taken is te zien dat hij nog meer. Maasstad Ziekenhuis is hiervan een voorbeeld. Werken met wc-beurten, aftekenlijsten en het meenemen van een closetrol vanuit de klas.

Het dreigen van camera’s plaatsen in de toiletten had terecht niet. Prachtig voorbeeld van verantwoordelijkheid en autonomie.