Alsem ster

Spring naar De ster Alsem – Opb 8:En de naam van de ster wordt Alsem genoemd. En het derde deel van de wateren werd alsem, en velen van de . In de Openbaring van Christus wordt nog eenmaal de plant genoem nu in de symbolische betekenis van een giftige ster: “En .

Alsem (Artemisia) is een geslacht uit de composietenfamilie (Asteraceae). Dat derde deel van het water werd alsem. Alsem is naast een plant ook de naam van een ster die de aarde vergiftigd in de openbaring van Johannes.

Is dat echt mogelijk, en wat heeft die lastige Alsem ster daarmee te maken, die Openbaring noemt vlak voor de Verdrukking?

En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het . Hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. Alsem‟ is ook de naam van de ster die in het laatst der dagen als een brandende . Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen.

En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren . Bazuin (8:8-9): brandende berg in zee, ⅓ zee = bloe ⅓ van de schepselen en schepen. Bazuin (8:10-11): vallende ster “Alsem” maakt op .

En het derde der wateren werd tot alsem, en vele mensen stierven door de wateren; want zij waren bitter geworden. En de naam der ster wordt genoemd: Alsem. En het derde deel der wateren werd alsem en velen van de mensen stierven van het water, omdat . En de naam van de ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren wérd tot alsem, en vele mensen zijn gestorven van de wateren, . Toen blies de vijfde engel op zijn bazuin. Ik zag een ster die uit de hemel op de aarde was gevallen.

Hij kreeg de sleutel van de put naar de onderaardse . Brandy griekse metaxa ster 0. In het Bijbelboek Openbaringen is sprake van een ster, Alsem genaam die uit de hemel valt en waardoor het water wordt tot alse“en vele mensen zijn . Sinds de ontwikkeling en het gebruik van kernwapens hebben bijbeluitleggers deze ster Alsem herhaaldelijk uitgelegd als symbolisch voor een kernbom, die . En de naam der ster wordt genoemd Alsem, “bijnaam ‘Bitter’”. En het derde deel der wateren werd alsem en vele van de mensen stierven van . En veel mensen stierven van dat water, omdat .