Gymzaal meteren

Het Dorpshuis van Meteren heeft ook een gymzaal beschikbaar. Achtersteweg 1 41TH Meteren, 035418. In opdracht van de Gemeente Geldermalsen hebben wij dit Build and Design project gerealiseerd.

Vanuit een beknopt programma van eisen is in nauwe . Op augustus 20werd de officiële starthandeling verricht voor het bouwen van een nieuwe gymzaal in Meteren. Deze starthandeling werd verricht door .

Raad 21-12-20bp gymzaal Meteren. Vaststelling bestemmingsplan ‘gymzaal Meteren’. Gebruik de onderstaande link om het document te . De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor een gymzaal ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – gymzaal’ . Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens.

Start terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘gymzaal Meteren’. Met ingang van september 20ligt bij het Klantencontactcentrum .