Mrsa behandeling

De behandeling dient door een arts-microbioloog vastgesteld te worden. De MRSA-bacterie is resistent (immuun) tegen de meeste antibiotica. De MRSA is een bijzondere stafylokok want hij is ongevoelig (resistent) voor behandeling met de meeste antibiotica.

In het eerste jaar na de behandeling blijft u wel ‘MRSA-verdacht’. Dat wil zeggen dat er bij opname in het ziekenhuis opnieuw kweken worden afgenomen. MRSA behandeling – De laatste tijd is er in de media veel aandacht voor de. Slechts van de Nederlandse bevolking is drager van een MRSA en merkt .

De MRSA bacterie is moeilijk te behandelen met de meeste antibiotica omdat hij daartegen resistent geworden is. Er zijn echter een aantal ‘nieuwe’ antibiotica . Deze infecties genezen meestal vanzelf. Soms is een behandeling met antibiotica nodig. SWAB richtlijn 2007: Behandeling MRSA dragers.

De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) ontwikkelt richtlijnen voor het gebruik van. De MRSA is een bijzondere stafylokok omdat hij ongevoelig (resistent) is voor behandeling met de meeste antibiotica. In Nederland komt MRSA regelmatig voor .