Mrsa varkens

Daarnaast is het aan te bevelen bij een bezoek aan huisarts of ziekenhuis altijd melding te maken van een eventuele beroepsmatige omgang met varkens of . Dat concluderen het Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM) en de Voedsel en Waren Autoriteit uit een onderzoek onder 540 . Recente buitenlandse ziekenhuisopname en beroepsmatig contact met varkens of kalveren verhogen de kans op MRSA-dragerschap.

Er zijn aanwijzingen dat MRSA ook bij verschillende diersoorten voorkomt en van dier op mens wordt overgedragen. Vooral bij varkens, vleeskalveren en . Volgens recente berichten in de media is een gevaarlijke epidemie van bacteriën onafwendbaar . Twee derde van de varkenshouders in Nederland is besmet met de veegerelateerde MRSA-bacterie.

Dat concludeert de arts Brigitte van Cleef . Als u met varkens of vleeskalveren werkt, kunt u bacteriën bij u dragen die ongevoelig zijn. De MRSA-bacterie komt veel voor bij varkens en bij vleeskalveren. Varkensboeren hebben veel vaker MRSA dan de gemiddelde Nederlander.

De bacterie komt voor bij procent van de varkenshouders en bij . Bent u recent behandeld of opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis, of heeft u beroepsmatig contact met levende varkens of vleeskalveren, of woont . Contact met varkens is de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van veegerelateerde MRSA. Een mondmasker kan mensen die werken met . Daarna zijn er verschillende aanwijzingen gevonden voor de overdracht van MRSA van varkens naar mensen.

De Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) is een representant van. MRSA gedurende de zomer via varkens besmettingen heeft veroorzaakt . Ook procent van de Nederlandse varkensslachters, die in aanraking komen met nog levende varkens, zijn besmet met MRSA. Daarnaast is gebleken dat MRSA veel voorkomt in de veehouderij, met name in varkens- en vleeskalveren bedrijven. De overdracht van deze bacterie gebeurt . MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) is een bacterie die via contact en.

Slechts procent van de gezinsleden die geen contact hadden met de varkens bleek drager te zijn. In de vleeskalverhouderij werd v-MRSA aangetoond op 88 . Een onderzoek naar het voorkomen van Veegerelateerde MRSA bij varkenshouders is weer eens uit zijn verband gerukt. Project 8: prevalentieschatting en risicofactorenanalyse MRSA bij varkens.

De ziekenhuisbacterie MRSA heeft via varkens besmettingen veroorzaakt onder drie Nederlandse varkenshouders of hun families.