Psychische hulp spoed

Verkeer je in een acute psychische crisis dan kun je bij ons terecht. Crisisdienst De crisisdienst is er voor je als spoed geboden is. Welke hulp iemand krijgt is afhankelijk van wat nodig is.

De crisisdienst is voor als u met spoed psychische hulp nodig . Voor acute behandeling kunt u uw patiënt naar onze . In de SEHP wordt nagegaan welke psychiatrische hulp nodig is, waar en door wie. Voor het aanmelden van patiënten belt u Spoed Eisende Hulp Psychiatrie . Wanneer u in een psychische crisis raakt, of u vermoedt dat u in een psychische. Als u met spoed hulp nodig heeft, staat hieronder uitgelegd met wie u contact . Met psychische problemen kunt u online hulp zoeken. U kunt ook terecht bij uw huisarts of bedrijfsarts als u er zelf niet uit komt. De huisarts of bedrijfsarts helpt u . Acute hulp Aanmeldprocedure Acute opname Verwijzen Crisisdienst IHT.

Mensen die door hun psychische problemen in crisis zijn, of dreigen te raken, en die . Let op: Spoed4Jeugd kunt u inschakelen als uw kind nog geen hulp heeft van. De crisisdienst biedt spoedeisende hulp aan mensen die in psychische nood. Wanneer er sprake is van een crisissituatie: soms hebben mensen door een psychiatrische ziekte zulke hevige klachten dat zij snel hulp nodig hebben. Naast spoedeisende zorg biedt GGZ Friesland Spoed ook dringende zorg.

De crisisdienst is er voor patiënten met ernstige en acute psychiatrische problemen,. De PSHOR (Psychosociale Hulp bij Ongevallen en Rampen) in Friesland valt . Heeft u dringend hulp nodig voor uzelf of iemand in uw omgeving? Mondriaan biedt specialistische psychiatrische hulp, waar altijd een. GGZ inGeest, Hulp bij crisis , Het kan gebeuren dat u met spoed hulp nodig heeft Daarvoor heeft GGZ inGeest speciale teams Overdag maar ook als het avond . Lentis biedt hulp aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. GGZ Friesland biedt hulp aan kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met . Psychiatrische hulp bij crisis in Rotterdam.

Heeft u last van (ernstige) psychische of psychiatrische problemen, dan kan de huisarts u doorverwijzen naar hulp binnen de geestelijke. Hier kun je anoniem en online terecht voor hulp bij psychische problemen. Deze kan uur per dag de hulp van één van onze crisisdiensten in de regio inschakelen.