Wat is een rusthuis

Wat is een rusthuis, RVT, WZC, serviceflat, dagverzorgingscentrum, kortverblijf …. Een rusthuis is een collectieve woonvorm waar aan personen ouder dan 60 . Een verzorgingshuis, ook wel bejaardentehuis, bejaardenhome, rusthuis,.

Jarenlang heb ik zelf rusthuizen geleid. De onderstaande tekst is dan ook ontstaan vanuit mijn persoonlijke kennis en ervaring. Het rust- en verzorgingstehuis (RVT) is een tussenvorm tussen ziekenhuis en rusthuis. De bedoeling van een RVT is (gehandicapte) bejaarden, die nadat alle .

Familieraad; Opnamevoorwaarden: contract en waarborg; Wat bij verslechtering van de . Een serviceflat is iets anders dan een rusthuis, iets dat veel mensen niet weten. Wat dat betreft is een serviceflat voor veel ouderen een uitstekende keuze. Voor wie is een service-flat geschikt? Wat gebeurt er als men zorgbehoevend wordt in een service-flat . Een woonzorgcentrum (de nieuwe benaming voor een rusthuis) biedt permanente opvang en verzorging aan ouderen.

Al wie jaar of ouder is, kan terecht in . Dan kan nog altijd de Rusthuis-Infofoon van de Vlaamse Gemeenschap u helpen. Volgens gerontopsycholoog Luc Van de Ven zijn er heel wat kwaliteitsverschillen tussen de rusthuizen. Ik ken er die in eerste klasse spelen, maar ook die in .